top of page
Logo1.png

POP CAMPER

CENIK

Vse cene vključujejo DDV. 
Minimalni najem 5 nočitev.
Lokacija vozila: Tehnološki park, 1000 Ljubljana

VISOKA SEZONA   
15.04. - 05.05. 
21.06. - 28.08.
24.12. - 04.01. 

 

do 6 nočitev
od 7 do 13 nočitev 
od 13 do 18 nočitev 
več kot 18 nočitev

145 €
135 €
125 €
120 €

DODATNA OPREMA:
Električni skiro
Plinski žar
SUP (Exocet Discovery 10.9")
Komplet miza, 4 stoli in zun. kuhinja

SREDNJA SEZONA   
01.04. - 14.04. 
06.05. - 20.06.
29.08. - 02.11.
 

130 €
120 €
115 €
110 €

10 € / dan
8 € / dan
10 € / dan
5 € / dan

NIZKA SEZONA   
05.01. - 31.03. 
15.04. - 22.04.
08.11. - 24.12.
 

100€
95 €
90 €
85 €

OBVEZNA DOPLAČILA:
Varščina                                                            1.000 € *
Prevzem vozila                                                 130 €
Omejitev prevoženih kilometrov                    vključenih 400 km/dan  
                                                                           preseženi kilometri se obračunajo po ceni 0,3 €/km
Prekrški storjeni v zvezi z napačno
uporabo bivalnega vozila                                glej rubriko splošni pogoji

* varščina se v celoti povrne po pregledu vrnjenega stanja vozila in opreme. Več informacij v rubriki splošni pogoji.

PREDNOST NAJEMA POP CAMPER?
Vozilo skoraj novo, letnik 2022.
Vgrajena pametna GPS navigacijska naprava brez doplačila.
Vključen nosilec za 2 kolesa + opozorilna tabla (IT / E)
Vključena vsa oprema kot so: cev za vodo, električni kabel, el. adapter, toaletni papir, kemikalije, jedilni pribor, posoda, izravnalne podloge vozila, zimske nogavice za gume, lopata, gurtne/pajki, metlica, preproge v kabini, koš smeti...
Možnost parkiranja osebnega vozila v garaži Tehnološkega parka za čas izposoje vozila.

PREVERITE RAZPOLOŽLJIVOST VOZILA

Hvala, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

SPLOŠNI POGOJI

Pogodbeni stranki, najemnik in najemodajalec, s podpisom spodaj navedenih splošnih pogojev potrjujeta da jih sprejemata in se obvezujeta da jih bosta spoštovala.

 

1. OSNOVNI POGOJI NAJEMA VOZILA

Bivalno vozilo lahko najame oseba starejša od 23 let in z veljavnim vozniškim dovoljenjem za vožnjo vozil B kategorije najmanj 3 leta. Oseba je državljan republike Slovenije, osebni dokument in vozniško dovoljenje predloži ob najemu vozila. Oseba je redno zaposlena. Z vozilom upravlja zgolj najemnik, ki je naveden v pogodbi. Najemnik se zaveže, da je izkušen voznik in da bo ravnal z vozilom kot dober gospodar. Pred uporabo vozila bo najemnik preučil splošne pogoje najema vozila in priložena navodila, jih razumel ter tako pravilno uporabljal vozilo. V primeru neznanja za uporabo bivalnega vozila mora to vprašati pri najemodajalcu pred najemom vozila. S podpisom zapisnika jamči, da je seznanjen z navodili in jih bo upošteval. Najem prične veljati s podpisom najemne pogodbe obeh pogodbenikov in primopredajnega zapisnika, plačila celotnega zneska predvidenega najema in plačila varščine. Najem se konča s podpisom primopredajnega zapisnika obeh pogodbenikov, poravnavi morebitnih dodatnih stroškov, ter vračilom upravičene varščine po temeljitem pregledu vozila. S plačilom dogovorjenega zneska najema ob rezervaciji se šteje, da je najemodajalec seznanjen s temi splošnimi pogoji, ki so sestavni del pogodbe.

2. REZERVACIJA TERMINA

Po dogovoru in potrditvi termina najema bivalnega vozila najemodajalec najemniku posreduje predračun z veljavnostjo 5 dni. Najemnik se obvezuje, da bo v petih dneh po prejemu predračuna plačal 50% predračunske vrednosti, s čimer je rezervacija potrjena. Preostali znesek cene najema je najemnik dolžan plačati 14 dni pred dnevom prevzema vozila. Za rezervacije, ki so potrjene manj kot 30 dni pred predvidenim dnevom prevzema vozila se mora 100% predračunski znesek plačati v roku 3 dni po prejemu predračuna. Če najemnik plačil na izvede v zgoraj navedenih rokih, se šteje da se je odpovedal rezervaciji.

 

3. ODPOVED REZERVACIJE

Če najemnik odpove rezervacijo več kot 30 dni pred prevzemom bivalnega vozila, je najemodajalec dolžan vrniti celoten strošek najema vozila.

Če najemnik odpove rezervacijo v roku manj kot 30 dni a več kot 15 dni pred prevzemom avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 50% stroška celotnega najema po predračunu ali izda dobropis z veljavnostjo 1 leto.

Če najemnik odpove rezervacijo manj kot 15 dni pred prevzemom avtodoma, bo zaračunan 100% znesek celotnega najema ali se izda dobropis z veljavnostjo 1 leto.

Če najemnik v predvidenem terminu ne more uporabljati vozila, lahko prenese termin na drugega najemnika, ki izpolnjuje pogoje vendar mora za to najprej pridobiti soglasje najemodajalca.

Če najemodajalec ob času prevzema ne more oddati dogovorjenega rezerviranega vozila (višja sila, nezgoda, okvara…), je dolžan najemnika o tem takoj obvestiti, se dogovoriti za drug termin ali vrniti vsa vplačana sredstva iz računa rezervacije vozila brez obresti.

 

4. CENA NAJEMA

Po veljavnem ceniku objavljenem na spletni strani najemodajalca. Cena vključuje DDV. V ceno je vključeno dovoljenih 400 prevoženih kilometrov na dan najema. Vključena je slovenska vinjeta. Vključeno je prometno dovoljenje, zelena karta, obvezno in kasko zavarovanje vozila. Vključena vsa osnovna oprema navedena na seznamu v primopredajnem zapisniku in potrošna oprema kot so kemikalije za WC, razgradljivi WC papir, vrečke za smeti, 10 kg plina v plinski jeklenki.

Dodatno zaračunano poleg dnevnega najema še enkratni strošek primopredaje, ki vsebuje izdelavo zapisnika, zunanje in notranje čiščenje, dezinfekcijo, polnjenje plinske jeklenke, vse skupaj v vrednosti 130 € ne glede na trajanje najema vozila.

 

5. NI VKLJUČENO V CENO NAJEMA

V ceno najema ni vračunano gorivo, parkirnine, cestnine, kamp in turistične takse, morebitne kazni in prekrški (tudi tiste, ki pridejo do najemodajalca po zaključku najema) ter morebitna prevelika raba plina, ki ga je potrebno v času najema dodatno samostojno napolniti.

V ceno niso vključeni stroški nočitve, parkiranja v kampih, počivališčih in parkiriščih.

V ceno ni vključena posteljnina, brisače, kozmetika.

 

6. DOPLAČILA

Zamuda pri vračilu vozila 50€ za vsake 3 zamujene ure ali 250€ za vsak nadaljnji zamujen dan.

Vozilo mora biti vrnjeno najemodajalcu s polnim tankom goriva, sicer se obračuna strošek dodatnega polnjenja rezervoarja goriva po dnevnem ceniku Petrola (LJ-Vič) za manjkajoči del goriva plus 30 € za stroške storitve.

V primeru kajenja v vozilu se zaračuna 300 €.

V primeru neizpraznjene wc posode se zaračuna 50 €.

V primeru neizpraznjene posode za odpadno vodo se zaračuna 30 €.

Vsak dodatni prevožen kilometer 0,3 €/km.

V primeru potrebe po globinskem čiščenju zaradi umazanije v tekstilnih površinah strošek 100 €.

V primeru popraskanih, pokvarjenih ali polomljenih delov vozila, se oceni vrednost glede na strošek popravila ali zamenjavo poškodovanega dela.

V primeru nezgode, ki se krije iz zavarovalne police, najemnik krije škodo odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja in stroške izgube bonusa.

 

7. PREVZEM VOZILA

Prevzem vozila vedno po dogovoru z najemodajalcem, običajno med 9h in 15h uro na lokaciji Tehnološki park Ljubljana.

Pri prevzemu ima vozilo polno posodo goriva (diesel) in polno posodo plina. Posoda za pitno vodo je prazna, ravno tako posoda za odpadno vodo.Vozilo ima dovolj napolnjene baterije za delovanje vozila ni pa nujno da so baterije 100% napolnjene.

Stranki skupaj pregledata vozilo in podpišeta zapisnik o stanju vozila.

Bivalno vozilo najemnik uporablja skrbno, še posebej naj bo pozoren na vgrajene zavese, saj so izredno nežno zasnovane, njihovo delovanje in uporaba mora biti previdna.

 

8. VRAČILO VOZILA

Vračilo vozila obvezno po dogovoru, običajno med 9h in 12h uro vsak delavnik.

Najemnik vrne bivalno vozilo s polnim rezervoarjem goriva, s prazno posodo pitne in odpadne vode, s prazno in sprano WC posodo in osnovno očiščen.

Ob vrnitvi opravita obe stranki zapisniški pregled vozila in ugotovita skladnost stanja vozila z zapisnikom ob prevzemu. Pri ugotovitvi poškodb ali neizpolnjenih obveznosti določenih v pogodbi, se le te obračunajo po ceniku obrtnikov usposobljenih za takšna popravila ali iz cenika v pogodbi. Vrnejo se ključi in dokumenti vozila in s tem je najem zaključen. V primeru prejetja prekrškov ali kazni z zamudo, ima najemodajalec pravico posredovati podatke in najemniku vozila ali kazenske zahtevke posredovati naprej. O najdenih predmetih v lasti najemnika v bivalnem vozilu po zaključku najema vozila bo najemodajalec telefonsko ali preko e-maila obvestil najemnika in hranil predmete še 14 dni, nato jih bo zavrgel.

 

9. VARŠČINA

Pred prevzemom vozila je najemnik dolžan vplačati varščino v višini 1.000,00 € na TRR Nimo Studio d.o.o., zaradi pokrivanja naslednjih stroškov:

  • v primeru nezgode ali kraje kritje stroškov izgube bonusa pri kasko zavarovanju

  • nastalih pri poškodbi ki niso vključene v kasko zavarovanje vozika

  • zaradi manjkajoče ali poškodovane opreme vozila

  • stroškov vezanih na seznam pogodbenih prekrškov navedenih v točki 6.

V primeru dodatnih stroškov, ki nastanejo ob vrnitvi bivalnega vozila, najemodajalec vrne najemniku varščino, zmanjšano za vrednost storitve po ceniku dodatnih stroškov. V primeru, da varščina ne bi zadoščala za odpravo ugotovljenih napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak ter poškodb. Vsaka napaka oz. poškodba se obračuna posebej, pri čemer se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tudi časovni, kakor tudi potni stroški. V primeru kraje avtodoma se kavcija ne vrne.

Varščina se brezobrestno v celoti vrne najemniku ob podpisu zapisnika o vrnitvi avtodoma, če so izpolnjeni vsi pogoji navedeni v točki 8 – vračilo vozila.

Varščina se najemniku brez obresti vrne v roku 7 dni po zaključku najema na TRR najemnika.

 

10. ODGOVORNOST NAJEMNIKA

Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila, vse ključavnice vozila vedno zakleniti. Najemnik se obvezuje, da bo dokumente in ključe vozila ob zapustitvi le-te nosil s seboj, v nasprotnem primeru izbrana zavarovalnica ne krije stroškov v primeru kraje vozila in  te stroške brezpogojno krije najemnik bivalnega vozila v celoti. Najemnik bo pazil, da vrednosti ne bo puščal na vidnih mestih saj tako privablja vlomilce. Prav tako mora paziti kje in kako zapušča bivalno vozilo, kajti v primeru kraje oziroma odtujitve bivalnega vozila, odgovarja in krije vse stroške najemnik sam. Najemnik se obvezuje, da bivalnega vozila ne bo prekomerno obremenil, saj dovoljena masa vozila z vso opremo znaša 3,5 tone.

 

11. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

Najemodajalec se zavezuje, da bo ob odhodu najemniku izročil tehnično brezhibno vozilo brez kakršnekoli okvare ali pravne napake. Za lastnino najemnika in potnikov v bivalnem vozilu (dokumente, denar, opremo), ki so odtujeni, izgubljeni ali ukradeni med najemom bivalnega vozila oziroma pozabljeni po končanem najemu, najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vse naštete stvari niso zajete v nobenem od zavarovanj bivalnega vozila.

 

12. POGOJI ZA VOŽNJO IN UPORABO BIVALNEGA VOZILA

Najemnik bivalnega vozila mora z vozilom ravnati kot skrben in vesten gospodar. Z bivalnim vozilom lahko upravljajo samo najemnik in osebe, ki so navedene v pogodbi. Vsa določila splošnih pogojev, s katerimi se določa ravnanje najemnika z bivalnim vozilom in njegova odgovornost, so obvezujoča tudi za vsakega voznika bivalnega vozila, ki je kot tak naveden v pogodbi o najemu bivalnega vozila.

Najemnik mora upoštevati cestno prometne predpise, sicer v primeru morebitne nesreče nastopijo dodatne težave z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno breme najemnika. Morebitne kazni za cestno prometne prekrške gredo izključno v breme najemnika, tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi bivalnega vozila najemodajalcu. Najemnik kot voznik se zavezuje, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač in ne bo vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila ali mamila).

Najemnik se zavezuje, da bo bivalno vozilo koristil izključno za turistične namene. Najemniku je prepovedana uporaba bivalnega vozila za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, za prevoz orožja in mamil ter za oddajo bivalnega vozila v podnajem.

Najemnik je dolžan upoštevati vsa navodila najemodajalca, proizvajalca, splošne pogoje in navodila varnostnih organov. Najemnik odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe in za vso škodo, ki nastane po njegovi krivdi.

 

13. POTOVANJE V TUJINO

Z bivalnim vozilom je mogoče potovati v vse države znotraj Evropske unije ter države Balkana. Najemnik je seznanjen o zakonih in pravilih kampiranja oz. prenočevanja v bivalnem vozilu ali vsakega parkiranja vozila izven parkiranju namenjenega prostora izven kampov v državi kjer se nahaja. Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe najetega bivalnega vozila ne bo kršil zakonov. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti in nerazpoložljivosti bivalnega vozila v času zapečatenja, stroškov prevoza bivalnega vozila nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na bivalnem vozilu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, vlage, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica neupoštevanja zgornjega zakona. Najemodajalec v primeru pečatenja bivalnega vozila, zadrži varščino v celoti do poravnave vseh stroškov nastalih s tem. Za vsak dan nerazpoložljivosti bivalnega vozila, ki izvira iz pečatenja vozila bo najemodajalec bremenil najemnika in mu za to izstavil račun v skladu s cenikom za najem bivalnega vozila.

 

14. UPORABA VOZILA V ZIMSKIH RAZMERAH

Vozilo nima zimskih pnevmatik, ima pa dobro ohranjene letne pnevmatike skupaj z verigami oz. »snežno nogavico« za pogonska kolesa. Najemnik mora sam preveriti, če katera od tujih držav, v katere bo potoval, zahteva več od navedene opreme, kakor zahtevajo predpisi v Sloveniji. Za vso morebitno škodo in prekrške odgovarja najemnik sam. Prav tako najemnik odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila »zmrzal« v vozilu, torej, kadar je voda v katerem koli tanku v vozilu pod 5° C.  Temperatura v vozilu ne sme pasti pod 5° C, sicer lahko nastane škoda, ki jo je dolžan poravnati najemnik.

 

15. PREPOVEDI

V bivalnem vozilu je strogo prepovedano kaditi. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni brez dogovora z najemodajalcem. Za vsak ugotovljeni prekršek se lahko zaračuna strošek opredeljen v pogodbi.

Opozorilo: v avtodomu voda v tanku ni pitna! Namenjena je zgolj za pomivanje.

Avtodom ima plinsko napeljavo. Pred vsako vožnjo je potrebno zapreti ventil na jeklenki in ventile pod sedežem za ustrezno varnost.

Pred vsako vožnjo obvezno potrebno preveriti, da je streha pravilno zaprta in da so varnostne zaklopke pravilno zaprte.  Pred vsako vožnjo je obvezno potrebno preveriti, da so okna na vozilu zaprta. Obvezno upoštevajte višino vozila pri vožnji pod mostovi ali ostalimi objekti, ki bi lahko s svojo višino poškodovali vozilo. Višina vozila je 258 cm. Pri vzvratni vožji je v pomoč vzratna kamera, ki se avtomatsko vklopi na centralnem monitorju poleg voznika. Vendar je slika na kameri popačena (zaokrožen zaradi leče) in to je potrebno upoštevati pri manevriranju vozila. 

 

 

16. RAVNANJE NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE, POŠKODBE, OKVARE ALI KRAJE VOZILA

Najemnik se zavezuje, da bo morebitno škodo na bivalnem vozilu pri kakršnikoli nezgodi ali dogodku (zlasti pri prometni nezgodi, vlomu v vozilo, poškodbi vozila na parkirišču) ter nemudoma o tem telefonsko obvestil najemodajalca. Najemnik bivalnega vozila je dolžan ob prometni nezgodi sestaviti evropski zapisnik o prometni nezgodi, katerega je dolžan skupaj s skico prometne nezgode predložiti najemodajalcu. V primeru prometne nezgode zaradi vinjenosti oz. zaradi vožnje pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti, krije vse stroške popravila bivalnega vozila najemnik sam.

V primeru okvare bivalnega vozila v času najema poskuša najemnik odpraviti okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu bivalnega vozila predloži originalen račun, ki se mora glasiti na firmo lastnika bivalnega vozila. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške. Najemnik mora najemodajalca takoj obvestiti o okvari. Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozilo z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik se s podpisom pogodbe odpoveduje kakršnemu koli zahtevku.

Najemnik odgovarja za poškodbe na vozilu, ki niso nastale v prometni nesreči in za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov in zakonov. Vsi posegi v vozilo, brez predhodnega dogovora z najemodajalcem, so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo.

V primeru kraje ali prometne nesreče, vloma ali poškodbe na vozilu s strani tretje osebe, je najemnik o dogodku dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca in policijo ter izvesti vse potrebne postopke za prijavo kraje ali prometne nesreče. O nadaljnjih postopkih se dogovarja z najemodajalcem. O dogodku mora biti obvezno narejen policijski zapisnik! Najemnik mora najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo in priloženo skico o vsakršnih poškodbah vozila ob vrnitvi bivalnega vozila. Zapisnik o dogodku mora vsebovati vsa imena in podatke udeležencev.

Ob poškodovanju vozila mora najemnik, če je le možno poslikati vozilo, kjer je bilo poškodovano in o poškodbi takoj obvestiti najemodajalca, da le-ta zagotovi nadomestne dele, ko se vozilo vrne.

 

17. SLEDENJE VOZILA

Vozilo je zaradi varnosti in lažje izsleditve v primeru odtujitve opremljeno z GPS lokatorjem.

 

18. OSEBNI PODATKI

Najemodajalec izjavlja, da bo vse osebne podatke ki jih bo od najemnika ali njegovih sopotnikov pridobil za potrebe sklenitve te pogodbe skrbno hranil, ter jih bo uporabil izključno za potrebe izvajanja pogodbe o najemu.

V kolikor se pogodbenika dogovorita da sme najemodajalec kontaktne podatke uporabiti tudi za druge namene (obveščanje o ponudbah, promocija, ipd.) se stranki o tem dogovorita v pogodbi.

 

19. REŠEVANJE SPOROV

Pogoji so zapisani v dveh enakih izvodih, od katerega vsaka stranka prejme en izvod. Pogodbeni stranki se zavezujeta da bosta vsa morebitna nesoglasja in spore iz te pogodbe poskusili rešiti z medsebojnim dogovorom.Stranki sta soglasni, da se spori iz te pogodbe rešuje na podlagi določil Pogodbe in teh Splošnih pogojev, tam kjer Pogodba ali Splošni pogoji tematike ne urejajo pa se uporabi zakonodaja Republike Slovenije. Če stranki z medsebojnim dogovorom ne moreta rešiti spora, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

20. PODATKI O BIVALNEM VOZILU PODJETJA NIMO STUDIO d.o.o.

 

Model:

Letnik vozila:

Velikost:

Nosilnost:

Št. Potnikov:

Št. Ležišč:

Vgrajena

oprema:

Weinsberg Caratour 600 MQ
2022​
dolžina 599 cm, širina 205 cm, višina 258 cm
skupna dovoljena masa vozila 3.500 kg 
4
4 ( zadaj 152/140 x 194 cm, streha 135 x 200 cm)
Plinsko ogrevanje Truma 4
Hladilnik 95 l skupaj z zamrzovalnikom 12,5 l
Rezervoar sveže vode 102 l
Rezervoar odpadne vode 90 l
Rezervoar za gorivo 90 l
Tenda 375 x 250 cm
Nosilec za 2 kolesi

bottom of page